خرید قطعات ماینر

فن دستگاه Whatsminer M3


 
26.00$


1.00 هزینه تنظیم

کنترل برد دستگاه Whatsminer M3


 
60.00$


1.00 هزینه تنظیم

پاور دستگاه Whatsminer M3


 
148.00$


1.00 هزینه تنظیم

هشبرد دستگاه Whatsminer M3


 
74.00$


1.00 هزینه تنظیم