سرور مجازی فرانسه SSD

رم ۵۱۲ مگابایت SSD (تحویل آنی)

در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت

 • 512 MB RAM
 • 1 GB Port
 • 1 Core 1 GHZ CPU
 • unlimited BW
 • 20 GB SSD Hard
 • france Location
رم ۱ گیگ SSD (تحویل آنی)

در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت

 • 1 GB Ram
 • 1 GB Port
 • 1 Core 1 GHZ CPU
 • unlimited BW
 • 20 GB SSD Hard
 • france Location
رم ۲ گیگ SSD (تحویل آنی)

در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت

 • 2 GB Ram
 • 1 GB Port
 • 1 Core 1 GHZ CPU
 • unlimited BW
 • 20 GB SSD Hard
 • france Location
رم ۴ گیگ SSD (تحویل آنی)

در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت

 • 4 GB Ram
 • 1 GB Port
 • 2 Core 2 GHZ CPU
 • unlimited BW
 • 20 GB SSD Hard
 • france Location
رم ۸ گیگ SSD (تحویل آنی)

در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت

 • 8 GB Ram
 • 1 GB Port
 • 4 Core 2 GHZ CPU
 • unlimited BW
 • 20 GB SSD Hard
 • france Location
رم ۱۶ گیگ SSD (تحویل آنی)

Ram16 GB
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت

 • 1 GB Port
 • 4 Core 4 GHZ CPU
 • unlimited BW
 • 80 GB SSD Hard
 • france Location