یافتن محصولات و سرویس ها


رم ۱ گیگ SATA (تحویل آنی)
Ram: 1 GB
Port: 1 GB
CPU: 2 Core 2 GHZ
BW: 500GB
Hard: 100 GB
Location: US
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت
18,000 سه ماهه
36,000 شش ماهه
70,000 سالانه

رم ۲ گیگ SATA (تحویل آنی)
Ram: 2 GB
Port: 1 GB
CPU: 2 Core 2 GHZ
BW: 500 GB
Hard: 100 GB
Location: US
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت
11,000 ماهانه
33,000 سه ماهه
66,000 شش ماهه
120,000 سالانه

رم ۴ گیگ SATA (تحویل آنی)
Ram: 4 GB
Port: 1 GB
CPU: 4 Core 4 GHZ
BW: 500GB
Hard: 100 GB SATA
Location: US
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت
19,000 ماهانه
59,000 سه ماهه
115,000 شش ماهه
220,000 سالانه

رم ۸ گیگ SATA (تحویل آنی)
Ram: 8 GB
Port: 1 GB
CPU: 4 Core 4 GHZ
BW: 500GB
Hard: 500 GB SATA
Location: US
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت
34,000 ماهانه
95,000 سه ماهه
180,000 شش ماهه

Powered by WHMCompleteSolution