یافتن محصولات و سرویس ها


رم ۱ گیگ SSD (تحویل آنی)
Ram: 1 GB
Port: 1 GB
CPU: 1 Core 1 GHZ
BW: unlimited
Hard: 20 GB SSD
Location: france
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت
18,000 سه ماهه
36,000 شش ماهه
70,000 سالانه

رم ۲ گیگ SSD (تحویل آنی)
Ram: 2 GB
Port: 1 GB
CPU: 1 Core 1 GHZ
BW: unlimited
Hard: 20 GB SSD
Location: france
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت
11,000 ماهانه
33,000 سه ماهه
66,000 شش ماهه
120,000 سالانه

رم ۴ گیگ SSD (تحویل آنی)
Ram: 4 GB
Port: 1 GB
CPU: 2 Core 2 GHZ
BW: unlimited
Hard: 20 GB SSD
Location: france
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت
19,000 ماهانه
55,000 سه ماهه
100,000 شش ماهه
180,000 سالانه

رم ۸ گیگ SSD (تحویل آنی)
Ram: 8 GB
Port: 1 GB
CPU: 4 Core 2 GHZ
BW: unlimited
Hard: 20 GB SSD
Location: france
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت
34,000 ماهانه
90,000 سه ماهه
170,000 شش ماهه
310,000 سالانه

Powered by WHMCompleteSolution